Khuyến Mãi Cần Thơ KMCT

Khuyến Mãi Cần Thơ tại KMCT tháng 8/2016

Nội dung chính:

+ Khuyến mãi Galaxy:  giảm giá 20% chương trình Galaxy

+ Khuyến mãi MobiFone: giảm giá 10% chương trình MobiFone

+ Khuyến mãi thẻ VIP Thủy Mộc: giảm giá 20%/ hóa đơn.

(Lưu ý: Chương trình áp dụng riêng lẻ, không kết hợp nhiều hình thức)

KHUYẾN MÃI CẦN THƠ - THÔNG TIN KHUYẾN MÃI ĂN UỐNG, CAFE, ẨM THỰC TẠI CẦN THƠ