Sự kiện Cần Thơ SKCT

Sự kiện Cần Thơ SKCT tháng 8/2016

Nội dung chính:

+ Sự kiện Galaxy:  check out 20% chương trình Galaxy

+ Sự kiện MobiFone: check out 10% chương trình MobiFone

+ Sự kiện thẻ VIP Thủy Mộc: check out 20%/ hóa đơn.

(Lưu ý: Chương trình áp dụng riêng lẻ, không kết hợp nhiều hình thức)

SỰ KIỆN CẦN THƠ - THÔNG TIN SỰ KIỆN MỚI NHẤT TẠI CẦN THƠ