Trà sữa Cần Thơ TSCT

Trà sữa Cần Thơ TSCT

Thủy Mộc có phục vụ một số món trà sữa tại Cần Thơ như sau:

+ Trà sữa Thủy Mộc giá 00.000đ/ly

+ Trà sữa trân châu 00.000đ/ly

+ Trà sữa bông sen 00.000đ/ly

+ Trà sữa hồng trà kiwi 00.000đ/ly

Trà sữa Cần Thơ ngon, béo ngậy, đậm đà khó quên

+ Trà sữa hồng trà dâu tây giá 00.000đ/ly

+ Trà sữa chay dây giá 00.000đ/ly

+ Trà sữa lattle giá 00.000đ/ly

Trà sữa Cần Thơ - Trà sữa Thủy Mộc